Kunstkoopregeling

Het kan voorkomen dat u het schilderij of beeld van uw dromen heeft gevonden, maar het een prijs heeft die niet binnen het uitgetrokken budget valt. In dat geval kunt u het kunstwerk in termijnen betalen bij Van Bellen Art. Deze regeling is om ideële redenen in het leven geroepen: enerzijds om kunst toegankelijk te maken voor een breder publiek, anderzijds om de aankoop van een of meerdere kunstwerken te stimuleren, waar de kunstenaars van profiteren.